Woningbouw volgens BENG

 

Elektrische verwarmingstechnieken met een COP van 1, zoals infraroodpanelen, elektrische vloerverwarming en naverwarmers in ventilatiekanalen, lijken de winnaars van de nieuwe ronde BENG-ontwikkelingen.

De nieuwe concept BENG-eisen en BENG-bepalingsmethode werden gisteren gepresenteerd op het Congres EPG 2.0. Belangrijkste wijziging lijkt te zijn dat stroom uit het net straks beter wordt gewaardeerd in BENG-eis 2. Ofwel, stroom morsen wordt minder bestraft.

In BENG-eis 2 wordt gerekend met de hoeveelheid ‘primaire energie’ die nodig is voor gebouwinstallaties. Dus niet voor de hoeveelheid stroom, maar voor de hoeveelheid kolen en gas (fossiel) die hiervoor in de centrales verbrand moet worden. In de nieuwe bepalingsmethode voor BENG (NTA 8800) wordt nu met een nieuwe bril gekeken naar het elektriciteitsnet: dat is eigenlijk veel schoner dan waar we nu mee rekenen.

Primaire energie

Dat zit zo. De elektriciteit uit het net wordt grotendeels opgewekt met kolen- en gascentrales, met een bepaald opwekkingsrendement (hoeveel primaire fossiele energie is nodig om elektriciteit op te wekken). Op dit moment wordt gerekend met een gemiddelde opwekkingsrendement van 39%.

Maar dat getal is al sinds 1995 niet veranderd, en door schonere centrales en de toevoeging van duurzame energiebronnen, ligt dit percentage in werkelijkheid hoger.

De overheid heeft er nu voor gekozen om dit rendement flink op te krikken, tot 69%. Enerzijds heeft dat te maken met een werkelijke rendementsverbetering op het net: schonere centrales en duurzame energiebronnen zoals wind en zon.

Wat ze in de BENG doen met de PEF factor is ook veelzeggend … we gaan op papier het rendement van het electriciteitsnet ff op 69% zetten. Dus mag de isolatie wel wat minder … O ja … gaten maken in je gevel levert ook geen strafpunten op. Volkomen de weg kwijt !!! pic.twitter.com/cIVTxIrTO7

— Jan Willem vd Groep (@JWvdGroep) 20 november 2018

Maar vervolgens komt er nog een klein beetje rendement bovenop. Tot 2020 komt er nog een aantal grote windparken beschikbaar en zal waarschijnlijk nog wel een kolencentrale sluiten. Dat telt op tot het rendement van 69%.

Nog naar de markt

Die 69% zal straks een van de waardes zijn die ingevuld moeten worden in de BENG-rekensoftware. “Deze wijziging is enorm belangrijk. Gaat behoorlijke consequenties hebben”, zegt Harm Valk, van Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter van de Projectgroep NTA 8800, die benadrukt dat de verschillende stakeholders zich nog over de voorgenomen wijzigingen kunnen uitspreken. “Ik vermoed dat de branches wel van zich zullen laten horen.”

Aangepaste BENG-eisen

Een tweede verandering die elektrische weerstandsverwarming in de kaart lijkt te spelen zijn de aanpassingen aan de drie BENG-eisen, die gisteren op het Congres EPG 2.0 door Binnenlandse Zaken als advies aan de markt werden voorgelegd.

Sinds 2015 gaat de markt ervan uit van drie waarden:

 

Energiebehoefte  kWh/m2.jr  (BENG 1)

Primair fossiel energiegebruik  kWh/m2.jr  (BENG 2)

Aandeel hernieuwbare energie %  (BENG 3)

Woningen en woongebouwen

25

25

50

——————————

Maar dinsdag presenteerde Binnenlandse Zaken ineens andere waarden, die minder streng lijken:

 

Energiebehoefte  kWh/m2.jr  (BENG 1)

Primair fossiel energiegebruik  kWh/m2.jr  (BENG 2)

Aandeel hernieuwbare energie %  (BENG 3)

Grondgebonden woningen

70

30

50

Woongebouwen

70

50

40

——————————

Harm Valk erkent: “De eisen zijn wat soepeler dan voorheen.” Maar tegelijk zegt hij dat een vergelijk niet zomaar opgaat.

Drie hoofdredenen zijn er voor de aanpassingen:

  • De prijzen in de bouw zijn nu een stuk hoger dan in 2015, toen de eerste concept BENG-eisen gepubliceerd werden. Die prijsstijgingen zijn meegenomen in de recente kostenoptimaliteitstoets, die op zijn beurt weer consequenties heeft voor de BENG-eisen (het idee: BENG mag niet exorbitant duur worden).
  • Recent is ook de NTA 8800 gereed gekomen, waarmee straks de energieprestatie gemeten wordt. Aanpassingen in die methode hebben ook gevolgen voor de BENG-eisen.
  • En ten slotte is er geschoven tussen de BENG-eisen. Zo is kort geleden besloten om ventilatiesystemen niet meer mee te laten tellen in de gebouwschil (BENG-eis 1), maar dit gedeeltelijk over te hevelen naar BENG-eis 2.